Ακίνητα & Real Estate

Τα ακίνητα στην Ελλάδα είναι ένας τομέας που εξακολουθεί να παρουσιάζει ευκαιρίες στο δύσκολο οικονομικό κλίμα. Συμβουλεύουμε ιδιοκτήτες ή μελλοντικούς ιδιοκτήτες για τη μεταβίβαση/διαχείριση της οικογενειακής ή εταιρικής περιουσίας για περισσότερα από 100 χρόνια. Κατανοούμε ότι ορισμένοι πελάτες θεωρούν τους εαυτούς τους ως θεματοφύλακες γης και περιουσίας για τις μελλοντικές γενιές. Παρέχουμε υπηρεσίες για την πώληση κατοικιών, εμπορικών και γεωργικών εκτάσεων και αγροτικών ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των διατηρητέων κτιρίων,

  • Διαδικασία επίλυσης διαφορών περιουσιακών στοιχείων
  • Εταιρικά ακίνητα και επενδύσεις
  • Κατασκευή & Τεχνικές Εργασίες
  • Κατοικία
  • Κληρονομικά Θέματα
  • Φορολογία ακινήτων