Δίκαιο Ακινήτων & Επενδύσεων Real Estate

Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες, έχει πολυετή εμπειρία σε νομικά θέματα ακινήτων και real estate.

  • Διαφορές
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Προγραμματισμός
  • Συναλλαγές και δραστηριότητα στο διαδίκτυο
  • Φορολογικά ζητήματα
  • Χρηματοδότηση ακινήτων