Επίλυση διαφορών

Θεωρούμε συμφέρον των πελατών μας την αποφυγή διαφορών και προσπαθούμε να επισημάνουμε τα βήματα που μπορούν να λάβουν οι πελάτες σε πρώιμο στάδιο, ώστε να αποφύγουν χρονοβόρες δικαστικές ενέργειες. Ωστόσο, είναι πιθανό να προκύψει μία διαφορά, οπότε είναι απαραίτητο να επιλυθεί μία διαφορά γρήγορα, αποτελεσματικά και εχέμυθα. Το γραφείο έχει εμπειρία ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων – Πρωτοδικείο, Εφετείο – και τον Άρειο Πάγο για την υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών μας και αναλαμβάνει την υπεράσπιση των συμφερόντων τους ενώπιων οποιασδήποτε αρχής.

 • Διοικητικές διαφορές
 • Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Δικαστικές υποθέσεις και επίλυση διαφορών
 • Διασυνοριακές διαφορές
 • Διαφορές ασφάλισης και αντασφάλισης
 • Διαφορές στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
 • Εργατικές διαφορές
 • Εταιρικές διαφορές
 • Ιδιωτικές διαφορές
 • Οικονομικό και επιχειρηματικό έγκλημα
 • Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές διαφορές
 • Υποθέσεις υποδομής και κατασκευής
 • Φορολογικές διαφορές