Εργατικό Δίκαιο & Εταιρική Διακυβέρνηση

Στους εντολείς μας παρέχουμε ενημέρωση σε όλους τους τομείς της εργατικής νομοθεσίας για να τους βοηθήσουμε να διαμορφώσουν την στρατηγική της επιχείρησης, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, να προωθήσουν καλές συμπεριφορές, να μειώσουν τον κίνδυνο. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με όλες τις πτυχές των νομικών θεμάτων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και απασχόλησης, έχοντας υπόψη την επιχείρησή και τους ανθρώπους της.

  • Εγχειρίδια πολιτικών και διαδικασιών εταιρειών
  • Επίλυση διαφορών
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Καθημερινή νομική συμβουλή ή στήριξη τμήματος ανθρώπινου δυναμικού
  • Κώδικας Δεοντολογίας
  • Συμβάσεις εργασίας και συνεργασίας
  • Συμφωνίες διακανονισμού