Πεδίο Συνεργασίας

Το δικηγορικό γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες βρίσκεται δίπλα στον πελάτη αναλαμβάνοντας υπεύθυνα την παροχή νομικών συμβουλών και καθοδήγησης καθώς και την εκπροσώπηση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής. Το γραφείο εξειδικεύεται στον ευρύτερο τομέα του Επιχειρηματικού Δικαίου και του Δικαίου της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Επικοινωνίας. Παρέχει τις υπηρεσίες του σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται τόσο στο Ελληνικό αλλά και στο Διεθνές Επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πιστεύουμε στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες και θέλουμε να μας θεωρούν αξιόπιστους συμβούλους, εξυπηρετώντας τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και την προσωπική εξυπηρέτηση.

Είμαστε εδώ για σας

Γνωρίζοντας τις πολυπλοκότητες αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει το ελληνικό περιβάλλον, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους πελάτες να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία και να εκτελέσουν τις πιο πολύπλοκες συναλλαγές τους. Συνδυάζοντας την εμπειρία μας στα θέματα της τεχνολογίας της πληροφορικής, της φορολογίας, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της οικονομίας των νέων τεχνολογιών και της εταιρικής εμπειρίας, διασφαλίζουμε την σφαιρική κάλυψη των υποθέσεών.

Κερδίστε τον ανταγωνισμό σας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σύγχρονη εταιρεία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα διαφορετικά ζητήματα όπως η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η διαφθορά, η προστασία των καταναλωτών, την φορολογία, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εργατικού δικαίου, θα σας βοηθήσουμε να ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις του νόμου και να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η προστασία των συμφερόντων σας

Παρέχουμε συμβουλές λαμβάνοντας υπόψη την εταιρική σας φήμη, προστατεύοντας σας από κινδύνους και βοηθώντας σας να διασφαλίσετε το μέλλον σας.