Πνευματική ιδιοκτησία

Παρέχουμε συμβουλές για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που δημιουργούν πρωτότυπα έργα όπως καλλιτεχνικά έργα (μουσική, θεατρικά έργα και μυθιστορήματα), εφευρέσεις, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα μιας επιχείρησης ή προϊόντων. Οποιοδήποτε έργο είναι πρωτότυπο και άξιο προστασίας κατά τις διατάξεις την νομοθεσίας για την προστασία των προϊόντων της διάνοιας, είτε χαρακτηρίζεται έτσι με μία παραδοσιακή αντίληψη πριν από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ή αποτελεί το αποτέλεσμα δημιουργικής εργασίας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Το γραφείο παρέχει συμβουλές για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των δημιουργών, την επιδίκαση αποζημίωσης για παραβίαση αλλά και την οικονομική τους αξιοποίηση.

Copyright

 • Βάσεις δεδομένων
 • Creative Commons
 • Ευρεσιτεχνίες
 • Παράγωγα Έργα και Συλλογές
 • Πολυμέσα
 • Προστασία του ηθικού δικαιώματος
 • Προστασία του περιουσιακού δικαιώματος
 • Συμβάσεις και άδειες

Πατέντες

 • Πατέντες εφευρέσεων
 • Συμβάσεις για τη μεταβίβαση του δικαιώματος
 • Σύμβαση αδειοδότησης

Εμπορικά σήματα, Trademarks

 • Άδεια παραχώρησης
 • Αστική και ποινική προστασία
 • Βιομηχανικό και εμπορικό σήμα
 • Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Σήματα
 • Καταχώριση σημάτων
 • Όνομα και διακριτικά προϊόντα.