Προσωπικά Δεδομένα

Γνωρίζουμε ότι ανεξάρτητα από το κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μία εταιρεία, σήμερα, τα δεδομένα είναι από τα πολυτιμότερα περιουσιακά της στοιχεία. Στην εποχή του εντοπισμού συσκευών, σύνθετων κανονισμών, παραβιάσεων της ασφάλειας και αυξημένης ενημέρωσης των ατόμων για τα νόμιμα δικαιώματά τους, είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις επιταγές της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων και να τηρούν τους νόμους περί ιδιωτικότητας και ασφάλειας των πληροφοριών.

Νομοθεσία για την προστασία δεδομένων υπάρχει στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Παρέχουμε υπηρεσίες και συμβουλές προκειμένου να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις της επιχείρησής σας για να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεται με τους πιο πρόσφατους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

  • Κέντρα και βάσεις δεδομένων
  • Προστασία δεδομένων, απορρήτου και ασφάλειας
  • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων