Όροι

Αποποίηση ευθυνών

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες. Η χρήση του δικτυακού τόπου και των λειτουργιών αυτού του δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η δικτυακή πύλη του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη που βασίζεται σε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν και το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ενημερώνονται τακτικά, ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν πάντα τις πιο πρόσφατες νομικές εξελίξεις, τη νομοθεσία ή τη νομολογία. Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες μπορεί να προσθέσει, αλλάξει, βελτιώσει ή ενημερώσει πληροφορίες και έγγραφα στην ιστοσελίδα του χωρίς προειδοποίηση. Μόνο το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες ή τρίτο μέρος εξουσιοδοτημένο από το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες μπορεί να τροποποιήσει τον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την αποποίηση ευθύνης και την πολιτική απορρήτου του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες.

Αυτός ο δικτυακός τόπος του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες προορίζεται και ισχύει μόνο για κατοίκους της Ελλάδας ηλικίας 18 ετών και άνω. Εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών και άνω των 16 ετών συνιστάται να χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα και να πληροφορείστε από αυτή μόνο με την γονική συναίνεση και επίβλεψη. Εάν βρίσκεστε σε άλλη δικαιοδοσία, συνιστάται να μην χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες.

Αυτός ο δικτυακός τόπος δεν προορίζεται να παρέχει, και δεν πρέπει να θεωρείται ότι δίνει πρόσβαση σε νομικές συμβουλές. Κανένας πελάτης ή άλλος αναγνώστης δεν θα πρέπει να ενεργεί ή να μην ενεργεί βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες χωρίς να αναζητήσει τις κατάλληλες νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένα γεγονότα ή υπόθεση. Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες. Το υλικό στον ιστότοπο ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει τις πιο πρόσφατες νομικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο και η ερμηνεία διατάξεων του νόμου που αναφέρονται εδώ υπόκεινται σε αναθεώρηση. Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες αποποιείται κάθε ευθύνης σε σχέση με ενέργειες που έχουν ληφθεί ή δεν έχουν ληφθεί με βάση οποιοδήποτε μέρος ή όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Η συμπερίληψη περιεχομένου τρίτου μέρους ή συνδέσεων σε άλλους ιστότοπους δεν συνεπάγεται σύσταση, προτροπή, αποδοχή ή επικύρωση. Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω αυτού του δικτυακού τόπου ή είναι διαθέσιμο μέσω συνδέσμων σε άλλον ιστότοπο.

Πνευματική Ιδιοκτησία & περιορισμένη άδεια χρήσης υλικού

Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες διαθέτει, διατηρεί και διαχειρίζεται αυτόν τον ιστότοπο. Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται από το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες ή τους δικαιοπαρόχους του, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, λογισμικού, κώδικα, λήψεις οθόνης, κειμένου, ψηφιακά αρχεία, εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα είναι ιδιοκτησία του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλου & Συνεργάτες και των δικαιοπαρόχων του και προστατεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για χρήση των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης αυτού του ιστοτόπου και έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους.

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά παρακάτω, κανένα τμήμα ή μέρος από τους παρόντες Όρους ή από τον ιστότοπο δεν παρέχει ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ρητά ή σιωπηρά ή με οποιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε δικαίωμα ή οποιαδήποτε άδεια να χρησιμοποιήσετε ή να αναπαραγάγετε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες. Καμία λήψη ή με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή από αυτή την ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει κανένα δικαίωμα σε οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό σε οποιονδήποτε χρήστη ή αναγνώστη. Οποιαδήποτε δεδομένα ή υλικό διαβιβάζετε στον ιστότοπο της ιστοσελίδας θα θεωρούνται ιδιοκτησία του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτης ή ότι έστω δίνεται απεριόριστη χρονικά και χωρικά άδεια χρήσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό χωρίς περιορισμούς, σύμφωνα και με την Πολιτική Απορρήτου. Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες διατηρεί όλα τα δικαιώματα που μπορεί να έχει σε σχέση με όλο το υλικά που περιέχεται στην ιστοσελίδα και το δικτυακό τόπο.

Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες αν παραχωρήσει, θα παραχωρήσει, περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης για να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τμήματα του ιστότοπου αποκλειστικά για δικούς σας προσωπικούς, μη εμπορικούς, ενημερωτικούς σκοπούς και να εκτυπώσετε σελίδες από την ιστοσελίδα μόνο για σκοπούς που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικοί και ενημερωτικοί. Με εξαίρεση όσα περιγράφονται στην αμέσως προηγούμενη πρόταση, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να τροποποιήσετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να εκχωρήσετε άδεια χρήσης, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να μεταφέρετε ή να πουλήσετε οποιοδήποτε κείμενο, σχέδια, εικόνες, ή άλλες πληροφορίες, λογισμικό ή κώδικα που αποκτήθηκαν από τον ιστότοπο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες η οποία είναι πάντοτε στην απόλυτα διακριτική του ευχέρεια να δοθεί ή όχι. Συμφωνείτε επίσης να μην προβάλλετε, ή χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου για χρήση σε οποιαδήποτε δημοσίευση, σε δημόσιες παραστάσεις, σε δικτυακούς τόπους εκτός από αυτήν την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε άλλο εμπορικό σκοπό, σε σχέση με προϊόντα ή Υπηρεσίες που δεν ανήκουν στο Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες και στο κοινό, που καταστρέφει ή δυσφημεί το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες ή / και τους δικαιοπάροχους του, ή που με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες ή των δικαιοπαρόχων του. Συμφωνείτε επίσης να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ και με κανένα τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο

Απαγορευμένες Χρήσεις: Εκτός από τους άλλους περιορισμούς που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, επειδή όλοι οι διακομιστές έχουν περιορισμένη χωρητικότητα και χρησιμοποιούνται από πολλούς ανθρώπους, για την απρόσκοπτη χρήση του δικτυακού τόπου ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: (α) δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία ηλεκτρονικής επικοινωνίας της ιστοσελίδας και του δικτυακού τόπου για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, επιθετικός, καταχρηστικός, μπορεί να θεωρηθεί ή αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, παρενοχλητική, δυσφημιστική, ενοχλητική, άσεμνη, απειλητική ή μισητή. (β) δεν θα ανεβάσετε, δημοσιεύσετε, αναπαραγάγετε ή διανείμετε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (καθώς και δικαιώματα δημοσιότητας και ιδιωτικού απορρήτου) χωρίς να λάβετε πρώτα την άδεια του ιδιοκτήτη και νόμιμου δικαιούχου, (γ) δεν θα συλλέξετε ή αποθηκεύσετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες. (δ) δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό που δεν έχει εγκριθεί ρητά και γραπτώς από το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες. (ε) δεν θα ανεβάσετε, δημοσιεύσετε, στείλετε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστικό υλικό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσκλησης ή μη εξουσιοδοτημένης επικοινωνίας (στ) δεν θα ανεβάσετε, δημοσιεύσετε, στείλετε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που ενδέχεται να διακόψουν, να περιορίσουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. (ζ) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να καταστρέψει ή να επιβαρύνει το διακομιστή του Δικηγορικού Γραφερίου Στασινόπουλος & Συνεργάτες ή οποιοδήποτε δίκτυο που συνδέεται με οποιοδήποτε διακομιστή του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες. (η) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο θα παρεμπόδιζε τη χρήση του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου. (ι) δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να μεταφέρετε, να διανείμετε ή να διαθέσετε οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται στον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί την δραστηριότητα του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες.

Μέσα & Τρόπος πρόσβασης: Η ιστοσελίδα προορίζεται για να είναι συμβατή και να προβάλλεται από οποιοδήποτε συμβατικό πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα μέσα για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο, λάβετε υπόψη ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να μην εμφανίζεται με ακρίβεια μέσω άλλων μεθόδων πρόσβασης και τα χρησιμοποιείτε μόνο με δική σας ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των ρυθμίσεων προσωρινής μνήμης στο πρόγραμμα περιήγησης για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και συντήρηση του εξοπλισμού, των υπηρεσιών και άλλων υλικών που χρειάζεστε για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τον δικτυακό τόπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε προγράμματα εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια προγράμματα ή μεθόδους συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή μεθόδων, είτε αυτοματοποιημένων είτε μη αυτόματων, για την πρόσβαση, την αντιγραφή ή την παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε δεδομένων και περιεχομένου που βρίσκονται στον ιστότοπο εκτός από συσκευές ή μεθόδους που έχουν εγκριθεί γραπτώς από το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες.

Παρακολούθηση Χρήσης: Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα αλλά δεν έχει την υποχρέωση να έχει πρόσβαση, να αρχειοθετήσει ή να παρακολουθήσει οποιονδήποτε χρήστη αυτού του δικτυακού τόπου, ή την ίδια τη χρήση αυτού του ιστοτόπου και των επικοινωνιών με τον ιστότοπο. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που τυχόν συλλεχθούν κατά τη διάρκεια παρακολούθησης θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε το δικαίωμα πρόσβασης, αρχειοθέτησης και / ή παρακολούθησης της χρήσης του δικτύου του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας ή να αξιολογηθεί η δικτυακή τοποθεσία, η ασφάλεια του δικτυακού τόπου, η συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. Συμφωνείτε ότι οι δραστηριότητες παρακολούθησης του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες δεν παρέχουν δικαίωμα σε οποιαδήποτε ενέργεια ή άλλο δικαίωμα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες παρακολουθεί τη χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς και επιβάλλει ή αποτυγχάνει να επιβάλει τους παρόντες Όρους Χρήση. Συμφωνείτε επίσης ότι σε καμία περίπτωση το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από εσάς ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης χρήσης από το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες.

Παροχή ιδεών: Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες είναι ανοικτό στην γνώμη οποιουδήποτε και εκτιμά το ενδιαφέρον σας να μοιραστείτε τις σκέψεις σας με το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες. Ωστόσο, η πολιτική του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες είναι να μην εξετάσει ή αποδεχτεί ανεπιθύμητες ιδέες μη συνεργατών του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων ιδεών για νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες, τεχνολογίες. Οποιαδήποτε ιδέα ή πρόταση υποβάλλεται στο Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες, θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτική και χωρίς να συνοδεύεται ή να δεσμεύεται από οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας και το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες θα είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς να υποχρεούται να επιβεβαιώσει, επιστρέψει ή να αποζημιώσει για την αποδοχή των παρεχόμενων από εσάς πληροφοριών.

Σχέση Δικηγόρου – Πελάτη / Εντολέα

Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες έχει καθήκον επαγγελματικής εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας προς τους πελάτες της. Αυτές οι υποχρεώσεις καθορίζονται σε διάφορους νομικούς, κανονιστικούς ή άλλους επαγγελματικούς κανόνες και αντικατοπτρίζονται στους όρους συνεργασίας που συνάπτονται με κάθε πελάτη. Πριν αποδεχτούμε οποιαδήποτε νέα εντολή, το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες θα ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τον δυνητικό πελάτη καθώς και τη φύση των προτεινόμενων εργασιών με σκοπό τον έλεγχο τυχών συγκρούσεων, ασυμβίβαστου, τον έλεγχο πίστωσης, και άλλους ευλόγως δικαιολογούμενους λόγους. Οι πληροφορίες αυτές (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) μπορεί να αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε εξωτερικό συνεργάτη, ή μέλος του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες, τηρώντας την πολιτική προστασίας του απορρήτου προσωπικών δεδομένων του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες.

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ή ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ, ΟΤΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Ή ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΓΡΑΠΤΗ, ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΝΗΚΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ.

Ο δικτυακός τόπος επίσης, δεν προορίζεται να παράσχει οποιαδήποτε συμβουλή για επένδυση, οικονομικές, ρυθμιστικές, λογιστικές, φορολογικές ή παρόμοιες ενέργειες ή προτροπή προς οποιονδήποτε τρίτο, να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική ή συναλλαγή, και τίποτα σε αυτόν τον ιστοχώρο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ή θεωρηθεί ως σύσταση. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους δικούς σας συμβούλους επενδύσεων, φορολογίας ή / και συναφών ενεργειών αναφορικά με την δική σας ιδιαίτερη κατάσταση και τυχόν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Πολιτική απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο (εδώ) και ισχύει για τη χρήση αυτού του ιστότοπου και οι όροι της αποτελούν μέρος των όρων χρήσης. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου του Γραφείου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών, τις πρακτικές χρήσης και τη χρήση των cookies (εδώ). Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σημαίνει τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις πρακτικές και χρήσης.

E-mail Disclaimer

Πληροφορίες που περιέχονται στο e-mail του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες και σε όλα τα συνημμένα που διαβιβάζονται με αυτό, θα πρέπει να θεωρούνται ιδιωτικές και εμπιστευτικές προοριζόμενες μόνο για τη χρήση του από τους ιδιώτες ή της οντότητες που αναφέρονται σε αυτές. Αν αναγνώστης του μηνύματος δεν είναι ο αποδέκτης ή ο υπάλληλος ή εξουσιοδοτημένος για την λήψη και την παράδοση στον αποδέκτη, ενημερώνεστε ότι οποιαδήποτε διάδοση, διανομή ή αντιγραφή μέρους ή όλου του μηνύματος απαγορεύεται αυστηρά. Εάν λάβατε αυτήν την πληροφορία/μήνυμα από λάθος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφά.

Δεν θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες μέσω ανεπιθύμητων διαφημιστικών e-mail («spam»). Για όλα τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιηθεί μια αυτόματη σάρωση και φιλτράρισμα για την εξάλειψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spam.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ή να αποτελεί σύναψη οποιασδήποτε σχέσης δικηγόρου εντολέα/πελάτη. Οποιαδήποτε επικοινωνία για την δημιουργία σχέσης Δικηγόρου – Εντολέα/Πελάτη δεν θα θεωρηθεί ότι δημιούργησε οποιαδήποτε σχέση δικηγόρου – εντολέα/πελάτη ή υποχρέωση του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες. Μόνο οι εντολείς/πελάτες μπορούν να στέλνουν μηνύματα, έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα ή πληροφορίες που περιέχουν πληροφορίες τις οποίες το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες θα δεσμεύεται να τις θεωρεί και θα τις θεωρεί ιδιωτικές ή εμπιστευτικές.

Περιορισμός Ευθύνης – Αποζημίωση

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ, ΜΕΛΗ, Ή ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ, Ή ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΣΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ: (Ι) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή / ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΚΕΡΔΗ, ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (II) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Ή (III) ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Ή / ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΟΥΤΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ, ΜΕΛΗ, Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΥΧΑΙΑ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΘΕΟΜΗΝΕΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ, ΜΕΛΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΝ ΤΗ ΖΗΜΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ, ΜΕΛΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΩΝ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΩΣ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΑΝ ΚΑΤΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΑΝ ΣΩΖΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ Ή ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ 100 € ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

Αυτά τα όρια ευθύνης ισχύουν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε βαθμό δόλου και αμέλειας του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες ή οποιουδήποτε από τους δικηγόρους, συνεργάτες, εταίρους, μέλη ή υπαλλήλους για ευθύνη που προκύπτει από αντικειμενική ευθύνη, σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή βαριάς αμέλειας) ή οποιαδήποτε άλλη βάση νομικής ευθύνης, και θα παραμείνει πάντοτε σε ισχύ ανεξαρτήτως της τροποποίησης κατάργησης ή αλλοίωσης του περιεχομένου οποιουδήποτε όρου ή μέρους των Όρων Χρήσης.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση της ιστοσελίδας και του δικτυακού τόπου μπορείτε ελεύθερα να προβείτε στη διακοπή της χρήσης της ιστοσελίδας και του ιστότοπου.
Συμφωνείτε με δική σας ευθύνη να υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε, και να αποκαταστήσετε οποιαδήποτε ζημία του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες και τους δικηγόρους, συνεργάτες, εταίρους, μέλη, υπαλλήλους, εναντίον οποιουδήποτε ισχυρισμού και αξίωσης στην οποία τυχόν εκτεθούν από οποιαδήποτε παραβίαση γίνει από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης ή οποιασδήποτε από τις δηλώσεις, εγγυήσεις και ενέργειες που θα έχετε κάνει, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων σε συνάρτηση με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Υποχρεούστε δε να συνεργαστείτε σε περίπτωση που σας ζητηθεί ή απαιτηθεί για την υπεράσπιση κατά οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης. Το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα με δικά του έξοδα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο θα υποχρεούστε σε αποζημίωση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διευθετήσετε κανένα σχετικό θέμα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Δικηγορικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες.

Γενικοί Όροι

Τόσο εσείς όσο και το Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν δημιουργείται επαγγελματική ή άλλη σχέση από την ανάγνωση και χρήση του δικτυακού τόπου.
Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από τους εσωτερικούς νόμους της Ελλάδας, χωρίς αναφορά στις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε ότι δικαιοδοσία και τόπο διεξαγωγής οποιασδήποτε ένδικης διαδικασίας έχουν τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, με αποκλειστική δικαιοδοσία, και τόπο επίλυσης και διεκπεραίωσης όλων των διαφορών που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας και του δικτυακού τόπου, ή σχετίζονται με τη χρήση τους. Συμφωνείτε ότι, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, όλες οι διαφορές, αξιώσεις και αιτίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο ή / και τους παρόντες Όρους, θα επιλυθούν μεμονωμένα, χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή συλλογικής δράσης. Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι ισχυροί και δεσμευτικοί στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως ολότητα και να εκτιμάται συνολικά, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υποσημειώσεων, νομικών περιορισμών, ρητρών αντιστάθμισης κινδύνου και τυχόν επιφυλάξεων πνευματικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης κηρυχθεί άκυρη ή μη εκτελεστή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η διάταξη αυτή θα πρέπει να τροποποιείται στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό ώστε η διάταξη αυτή να μην θεωρείται πλέον άκυρη ή μη εκτελεστή. Επίσης οι Όροι Χρήσης συνολικά θα πρέπει να ερμηνεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η προτεινόμενη στο παρόν έννοιά τους και πρόθεση του συντάκτη τους, ανεξάρτητα από την δικαιοδοσία στην οποία μπορεί να εξεταστεί το περιεχόμενό τους. Κάθε τροποποίηση, ακυρότητα ή αδυναμία εκτέλεσης πρέπει να περιορίζεται αυστηρά τόσο στην εν λόγω διάταξη όσο και στη δικαιοδοσία που ακυρώθηκε, τροποποιήθηκε ή περιορίστηκε.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία παρακαλούμε επικοινωνήστε kostas.s@stasinopouloslawoffice.gr ή Ακαδημίας 71-73, 10678, Αθήνα, Ελλάδα

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 2017
Copyright © 2017, «Δικηγορικό Γραφείο Στασινόπουλος & Συνεργάτες»