Πνευματική Ιδιοκτησία

Δημοσιεύθηκε ο N. 4481/2017 για την Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και τη ρύθμιση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης, καθώς και η τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2121/1993. Οι νέες διατάξεις προσπαθούν να ρυθμίσουν την αγορά και να παράσχουν πρακτικές λύσεις σε θέματα αποτελεσματικής αντιμετώπισης της ηλεκτρονικής προστασίας και επίλυσης διαφορών. Επίσης, ανάμεσα στα όσα αναφέρει ο νόμος ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διατάξεις του νόμου που αφορούν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών (άρθρο 28), την ετήσια έκθεση διαφάνειας και το περιεχόμενο αυτής (άρθρο 29 και 30) και την προσβολή των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο (άρθρο 52), ιδιαίτερα η δυνατότητα που δίνεται για την άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση της προσβολής που τελείται στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο ν. 2121/1993.