Σχετικά με το γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο Στασινόπουλος και Συνεργάτες είναι ένα από τα λίγα δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα με τόσο μακρά ιστορία. Για περισσότερο από ένα αιώνα το Δικηγορικό γραφείο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ιδιώτες και επιχειρηματίες και επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και επιχειρηματικής τους πορείας.

19ος Αιώνας

Iδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τα δύο αδέλφια Ευάγγελο και Σπύρο Στασινόπουλο. Ο Ευάγγελος Στασινόπουλος υπήρξε από τα πρώτα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και ο αδελφός του Σπύρος Στασινόπουλος υπήρξε επίσης από τα πρώτα και λίγα μέλη τότε του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών.

20ος Αιώνας

Τα παιδιά του Σπύρου Στασινόπουλου συνέχισαν την παράδοση του δικηγορικού γραφείου. Ο Κώστας Στασινόπουλος ως δικηγόρος και ο αδελφός του Βασίλειος Στασινόπουλος ως συμβολαιογράφος. Ο υιός του Βασιλείου Στασινόπουλου, Σπύρος Στασινόπουλος αποτέλεσε την 3η γενιά δικηγόρων και η σύζυγός του Παναγιώτα Στασινοπούλου – Ευσταθίου Συμβολαιογράφος παρέλαβε και συνέχισε την ιστορία του Συμβολαιογραφείου.

21ος Αιώνας

Σήμερα, η κληρονομιά που διατηρείται και με μία πορεία για πάνω από 100 χρόνια στον νομικό κόσμο, η τέταρτη γενιά δικηγόρων, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες και νομικές συμβουλές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Αντιλαμβανόμενοι το δικηγορικό επάγγελμα ως λειτούργημα και όχι ως ευκαιριακή ενασχόληση, κύριο μέλημα του δικηγορικού γραφείου είναι η υπόδειξη των διαχρονικά βιώσιμων και μακροπρόθεσμα αποδοτικότερων λύσεων κατά την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών. Με συνέπεια, εχεμύθεια και διαρκή ενημέρωση το δικηγορικό γραφείο βρίσκεται δίπλα στον πελάτη θεωρώντας την κάθε υπόθεση, ως ξεχωριστή περίπτωση ίσης βαρύτητας και σημασίας.

Στόχος είναι η παροχή των ορθότερων νομικών συμβουλών που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση και μία πλήρης και ολοκληρωμένη καθοδήγηση και εκπροσώπηση τόσο στο Ελληνικό Δίκαιο όσο και σε οποιοδήποτε αλλοδαπό δίκαιο.

Σύντομο Βιογραφικό Κώστα Στασινόπουλου

Ο Κώστας Στασινόπουλος εκπροσωπώντας την 4η γενιά δικηγόρων και επικεφαλής του Νομικού Γραφείου Στασινόπουλος & Συνεργάτες, είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, ειδικεύεται στο επιχειρηματικό δίκαιο και το δίκαιο νέων τεχνολογιών. Διαθέτει εκτενή εμπειρία τόσο σε συμβουλευτικές όσο και σε δικαστικές υποθέσεις και έχει εκπαιδεύσει διάφορα στελέχη εγχώριων και πολυεθνικών εταιρειών.